servicios inmobiliarios barcelona, fincas almendros

- VALORACIÓ I TAXACIÓ D’IMMOBLES -

gestion gastos comunidades barcelona, fincas almendros

El mercat immobiliari està en constant canvi i el valor dels immobles varia contínuament. Quan necessites una valoració d’un immoble a Barcelona és important que estigui ben documentada i que qui la realitzi sigui un professional amb experiència.

A Almendros valorem tot tipus d’immobles (terrenys, solars, pisos, locals, naus industrials, oficines, edificis, edificis amb inquilins, edificis mixts) i les fem amb les següents finalitats:

  • Valoracions per la venda d’un immoble.
  • Valoracions per reparticions d’herències.
  • Valoracions per dissolució de proindivisos.
  • Valoracions per separacions i divorcis.
  • Valoracions per venda d’un immoble amb arrendataris.
  • Valoracions en societats per tràmits al registre mercantil.
  • Valoracions per interposició o contestació de demandes en els jutjats.

Les valoracions d’immobles que realitzem, les tarifes dels quals depenen de cada cas en concret, tenen validesa per a qualsevol organisme oficial (excepte taxacions a efectes hipotecaris), i estan visades pel Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.

Per poder realitzar-les seguim el següent procés

:

fincas almendros barcelona
fincas almendros barcelona

Mantenim una breu reunió en la qual ens expliques les necessitats de la valoració, i ens informes de qualsevol element que consideris que hi pugui influir.

fincas almendros barcelona
fincas almendros barcelona

Recopilem la documentació necessària: escriptures, contractes de lloguer, IBI, despeses comunitat, plànols…

fincas almendros barcelona
fincas almendros barcelona

Visitem l’immoble.

fincas almendros barcelona
fincas almendros barcelona

Realitzem un estudi de mercat.

fincas almendros barcelona
fincas almendros barcelona

Analitzem les dades obtingudes, emetem l’informe i el certificat de taxació.

fincas almendros barcelona
fincas almendros barcelona

Obtenim el visat al Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària.

- CONTACTA -

AMB NOSALTRES

Si t’interessa conèixer amb més detall aquests serveis de valoració d’immobles, posa’t directament en contacte amb nosaltres.