L’Anàlisi de rendibilitat patrimonial és un estudi que elaborem al final de l’any, on recollim el resultat obtingut per cada actiu immobiliari i la rendibilitat que suposa sobre el valor de mercat actualitzat.

Com ho fem?

Computem els ingressos que ha tingut cada finca o immoble.

Desglossem totes les despeses agrupades en partides diferenciades.

Obtenim el benefici net anual.

Confecció de l'anàlisi immobiliari

Després de valorar l'immoble al valor de mercat real, elaborem l'anàlisi i la comparem amb la de l'exercici anterior perquè puguis veure l'evolució financera dels teus actius immobiliaris. Aquesta anàlisi et permetrà tenir una idea global del rendiment anual del teu patrimoni immobiliari.

Una eina de gran utilitat

Per saber si és preferible desinvertir per comprar actius que aportin més rendibilitat a la teva cartera.

Per valorar si disposes d'un patrimoni ben estructurat i rendible.

Tarifes del servei d'anàlisi patrimonial immobiliari

Aquest servei és gratuït i exclusiu per als nostres clients d'administració de patrimonis immobiliaris.

+ 0
Comunitats administrades
+ 0
Immobles administrats
+ 0
Anys en el mercat immobiliari