Valoració d’immobles

Valorem tot tipus d'immobles: pisos, solars, locals, naus industrials, oficines, edificis amb llogaters o sense, edificis mixtos…

Valorem amb les següents finalitats

Venda

Anàlisi patrimonial

Repartició d'herències

Dissolució de proindivisos

Separacions i divorcis

En societats per a tràmits al registre mercantil

Interposició o contestació de demandes als jutjats

Com realitzem les valoracions immobiliàries

Les nostres valoracions immobiliàries, les tarifes de les quals depenen de cada cas, són vàlides davant de qualsevol organisme oficial (excepte les taxacions a efectes hipotecaris) i estan visades pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.

Per fer les valoracions, seguim aquests passos:

Ens reunim amb tu per conèixer les necessitats de la valoració i de qualsevol element que hi pugui influir.

Recopilem la documentació necessària: escriptures, contractes de lloguer, IBI, despeses de comunitat, plànols…

Visitem l'immoble per determinar-ne el preu.

Realitzem un estudi de mercat.

Analitzem les dades obtingudes i emetem l'informe i el certificat de taxació.

Obtenim el visat al Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària.

Comunitats administrades
+ 0
Immobles administrats
+ 0
Anys en el mercat immobiliari
+ 0