administradores de fincas barcelona, fincas almendros

- ADMINISTRACIÓ DE FINQUES I COMUNITATS BARCELONA -

SERVEIS ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Oferim un servei personalitzat d’administració de finques a les més de 80 comunitats de propietaris que administrem a Barcelona, adaptant-nos en tot moment a les característiques específiques de cadascuna d’elles.

La baixa rotació i l’alta especialització del nostre equip ens permet identificar les necessitats de cada comunitat que administrem, la qual cosa ens facilita poder oferir solucions ràpides i específiques.

Oferim un Servei:

 • Resposta immediata a incidències
 • Equip intern de seguiment
 • Comptes online-on time
 • Informació de comptes i pressupostos disponible 24hrs/365d
 • Control pressupostari
 • Control de desviacions
 • Reducció mitjana despesa comunitat: 12%
 • Convocatòria juntes anuals
 • Adaptació contínua a les normatives legals
 • Orientat a augmentar el valor patrimonial de las finques que administrem
 • Vocació de preservar la bona convivència entre veïns

A continuació, revisa amb més detall cadascun dels punts que inclou el servei personalitzat d’administració de finques que rebrà la teva comunitat:

 • Auditoria anual de les despeses ordinàries de la comunitat (neteja, ascensor, electricitat, assegurança, etc.), amb la finalitat d’obtenir les millors ofertes del mercat i de reduir les quotes mensuals de provisió de fons de cada copropietari.
 • Control pressupostari.
 • Comptabilitat i saldo a temps real.
 • Control de morositat.
 • Revisió anual de la pòlissa d’assegurança comunitària per garantir les màximes cobertures.
 • Juntes anuals: convocatòria, redacció i divulgació de l’acta.
 • Emissió rebuts provisions fons i derrames per compte propi o de l’administrador.
 • Pagament de proveïdors i empleats.
 • Obligacions i drets comunitaris.
 • Constitució i redacció dels estatuts de la comunitat.
 • Aplicació normativa legal vigent.
 • Reclamacions judicials.
 • Sol·licitud, seguiment i comparació de tota classe de pressupostos, reparacions i manteniments.
 • Control preventiu de l’estat de la finca.
 • Seguiment i resolució d’avaries comunitàries, en estreta col·laboració amb el president.

- CONTACTA -

AMB NOSALTRES

Vols que ens reunim, ens expliquis els problemes de la teva comunitat i t’expliquem com els solucionarem?